Новинарският сайт bignews.bg следва принципите на журналистическата етика и представя всички
актуални новини ( в основни категории „Свят“, „България“, „Общество“, „Икономика“ и
„Здравеопазване“) от деня в реално време. Онлайн медията е независима и всеки материл в нея
дава изчерпателна информация по коректен и безпристрастен начин.

Сайтът vazhno.bg съдържа любопитни новини в различни направления и благодарение на него
всеки читател може да внесе разнообразие в своето натоварено ежедневие и да се информира за
всевъзможни интересни факти и да се докосне до интригуващи истории.

Онлайн каталогът autocars.bg предлага на вниманието на потребителите винаги актуални обяви за
продажба на Автомобили и Джипове. Също така потребителите биха могли да добавят свойте обяви напълно безплатно.